Uvaksinert St. Olav-ansatt testet positivt - pasienter og ansatte berørt

foto