- Det vanligste smittestedet er hjemme hos folk

foto