Massetestet ansatte og elever: 69 elever og 21 ansatte i Trondheimsskolen smittet av korona