Her hoper det seg opp med pasienter: - Det bekymrer oss at trykket er så stort