- Han utnytter en tragisk hendelse til å forfekte egne meninger

foto