For heller ikke i 2017 vil det bevilges penger til riving. – Gården er et viktig kulturminne som bør bevares, konstaterer varaordfører i Trondheim, Hilde Opoku (MDG).

NTNU-studenter går i bresjen for å redde rivningstruede Holstvollen nord i Bymarka.

– Vi tror ikke på gull og grønne skoger for Holstvollens del. Så naive er vi ikke. Men det er viktig at gården forblir er kulturminne, ikke bare et minne, sier kunsthistoriestudent Alexander Rauboti.

Rauboti er med i Fortidsminneforeningens studentutvalg, bestående av studenter innen kulturminneforvaltning og kunsthistorie. De har satt seg som mål å redde Holstvollen fra det for lengst fattede rivningsvedtaket.

I vår arrangerte utvalget et kurs i tilstandsanalyse, spesielt rettet mot studentene ved Kulturminneforvaltning ved NTNU, der 24 studenter deltok. I løpet av høsten skal studentene i samarbeid med tømrermester Jostein Utstumo presentere et nytt kostnadsoverslag og en teoretisk plan for hvordan bygningsmassen kan istandsettes.

Vil gi kjøretillatelse

– Trondheim kommune mener at det vil koste 4–5 millioner kroner å rehabilitere eiendommen. Vi tror det er viktig å bryte dette ned litt, ved å vise flere alternativer til bruk, og dermed behov for kapital. Hvis det foreligger gode planer for videre bruk av gården, så kan vi kanskje få kommunen til å lempe litt på de stramme restriksjonene en eventuell kjøper må forholde seg til, sier Rauboti.

Restriksjonene han sikter til, er forbudet mot beboelse, og forbud mot all motorisert ferdsel inn til gården. Tidligere har interessenter med kapital trukket seg fra kjøp av gården nord i Bymarka, med eksisterende veiforbindelse fra Trolla, ettersom det ikke tillates å kjøre inn til eiendommen.

Nå kan det i alle fall bli en midlertidig lemping på forbudet, ifølge Trondheim kommune.

– Kommunen er innstilt på å gi kjøretillatelse i en begrenset periode for istandsetting av bygningsmassen, sier kommunaldirektør Einar Aassved Hansen.

Har ikke penger til riving

I oktober i fjor tok daværende bystyremedlem, Michael Birkeland (H), initiativ til å bevare Holstvollen, etter press fra blant andre tidligere styreleder i Trondhjems Skiklub og bymark-forfatter, Gaute Myhre. Birkeland fikk i svar av kommunaldirektør Einar Aassved Hansen at rehabilitering av eiendommen ville koste kommunen fire-fem millioner kroner. De pengene har ikke kommunen.

Rivning har kommunen heller ikke penger til, selv om to millioner i 2014 ble satt av til riving av Holstvollen og Østre Tømmerdal. Østre Tømmerdal ble solgt til en ideell organisasjon for rehabilitering av rusmisbrukere for en symbolsk sum. Nå ser det ikke ut til det blir bevilget penger til rivning i budsjettet for 2017, heller.

– Neppe, det er ikke bevilget penger til riving. Dersom noen ser muligheter til å istandsette og drifte bygningene, er det positivt, sier Aassved Hansen.

Gårdens historie strekker seg tilbake til begynnelsen av 1700-tallet. I dag ligger den forlatt. Bygningsmassen har forfalt til det ugjenkjennelige. I hovedbygningen er det påvist ekte hussopp, som betyr at bygningen antagelig må demonteres og settes opp på nytt.

Må iverksette sikring

Dører og vinduer er forsøkt barrikadert, men er for lengst brutt opp. Omfattende hærverk preger spesielt hovedbygningen, og det er spor av at noen har hatt bolig her. Gulvet har rast sammen flere steder ned i den mørke kjelleren. Den fremstår som et livsfarlig sted å ferdes, men likevel står den vid åpen. Det vil kommunen få en slutt på.

– Vi vil iverksette sikring og jevnlig ettersyn av bygningsmassen i løpet kort tid, sier kommunaldirektør Aassved Hansen.

Kommunen tok over gården i 1971. I løpet av de to-tre siste tiår er den forsøkt solgt til ideelle organisasjoner eller lignende, uten hell. I 2005 ønsket en prosjektgruppe med tilknytning til NTNU og HiST å bygge en fortidspark på vollen, og inngikk i 2007 en leieavtale med en gruppe arkeologistudenter i prosjektgruppa ARV Fortidspark.

ARV ville skape et sted hvor de kunne vise hvordan folk levde i tidligere tider og demonstrere gamle håndverksteknikker. ARV Fortidspark innså derimot etter hvert at oppgaven var for stor, og trakk seg fra avtalen.

– En politisk tragedie

Dagens studentutvalg mener at ARV-gruppa var litt for ambisiøs, og maner nå til realistisk tankegang og dugnadsånd.

– Nå må vi få mer engasjement rundt dette, og synliggjøring av hva som må til for å redde gården, sier Tora Flovik Aune, leder for studentutvalget.

Forfatter Gaute Myhre er en av flere som engasjert har kastet seg inn i debatten om gårdens skjebne de siste årene. Han mener at gården for eksempel kan brukes til skoleklasser som kan få sin egen åkerlapp å dyrke grønnsaker på, i læringsformål. Han etterlyser nå varaordfører i Trondheim, Hilde Opoku, og Miljøpartiet De Grønne i diskusjonen rundt gårdens skjebne.

– Dette bør jo være en fanesak for dem, mener Myhre.

Myhre har kalt Holstvollen en politisk tragedie som kan sammenlignes med rivingen av Hjorten på Ilevollen i 1962.

MDG vil bevare gården

Varaordfører Hilde Opoku (MDG) sier at partiet har engasjert seg sterkt i denne saken.

– Det gjorde vi i forrige runde, men fikk ikke tak i noen til å ta overta driften av gården. Her må fremtidige brukere på banen før vi kan vurdere hvordan kommunen eventuelt kan bidra, sier Opoku.

Hun sier at bo- og kjøreforbudet hele tiden har vært en utfordring, og støtter seg til at en midlertidig kjøretillatelse bør innvilges for dem som eventuelt måtte ønske å istandsette gården.

– Holstvollen er et viktig kulturminne som bør bevares for et allmennyttig formål. Studentene viser et veldig godt initiativ, så jeg håper at flere interessenter ser potensialet når det foreligger et tydeligere svar på hva som må gjøres, og hva det vil koste, sier Opoku.

Håper på kjøper

Tidligere har det vært diskutert om de to millionene avsatt til rivning av Holstvollen og nå solgte Østre Tømmerdal, kan bidra til istandsetting av gården.

– I teorien så er det mulig, men da må vi se at andre tar det videre, slik at vi ikke blir nødt til å rive allikevel. En ting er rehabilitering, en annen er driftskostnader, sier Opoku.

Opoku sier at dersom midlertidig kjøretillatelse blir gitt, bør det være mulig for foreninger eller lignende å komme på banen. Hun foreslår også i teorien at fylkeskommunen kan bidra.

– Kanskje det kunne være et prosjekt for tømrerlærlinger? sier Opoku.

foto
Veteran: Gaute Myhre har lenge kjempet for Holstvollen. Her er han fotografert foran gården i fjor høst. Foto: TERJE SVAAN
foto
Håper på kjøper: Varaordfører Hilde Opoku (MDG) sier at Miljøpartiet De Grønne gjerne kunne kjempet for å få rehabilitering og drift av Holstvollen inn i kommunebudsjettet. – Men jeg tror det er bedre for bevaringsprosjektet at utenforstående aktører tar over, sier hun. Foto: MORTEN ANTONSEN