Frykten for rykter blant egne landsmenn stor.

Adresseavisen har fått et unikt innsyn 42 saker fordelt på 36 familier i prosjektet «Et spørsmål om ære?» ved Konfliktrådet i Sør-Trøndelag.

Familiene har bakgrunn fra blant annet Afghanistan, Somalia, Irak, Iran og Eritrea.

Her kan du lese nyhetsfeaturen om «Elena» – og hvordan meklerne, integreringsmyndighetene, kommunen, imamen og andre involverte parter jobber med slike saker.

De 16 historiene nedenfor er valgt ut på bakgrunn av at Konfliktrådet mener æresaspektet ved konflikten er tydelig. Sammendragene er basert på anonymisert informasjon fra Konfliktrådet, dommer fra Sør-Trøndelag tingrett, kildeintervjuer og delvis innsyn i avtaler mellom partene, sikkerhetsplan og egenerklæring ved utenlandsreiser. I flere saker er enkelte elementer utelatt av identifiseringshensyn. Flere problemstillinger i disse 16 historiene er representative for flere familier i prosjektet.