Fra 31 til 1,4 prosent fravær i oppvekstsektoren

foto