- De må rette opp, hvis vi skal få en god skole i Trondheim

foto