Tropiske luftmasser fra Sør-Atlanteren gir ekstreme nedbørmengder onsdag og torsdag