I disse dager sender Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) papirbrev til 2,6 millioner etternølere og ber oss om å velge seg en av to offentlige digitale postkasseløsninger.

1,1 millioner nordmenn har allerede slått til. Offentlige etater kan legge brev i den digitale postkassen fremfor å betale for brevutsendelser. Dette gjør at Sanner allerede har omdisponert 200 millioner kroner i offentlige portoutgifter til annen tjenesteproduksjon på statsbudsjettet for neste år.

- Eksempelet med de digitale postkassene er en god illustrasjon på det vi står overfor. En investering i fornuftig IKT frigjør en gevinst vi kan bruke på lærere, sykepleiere eller vei, sier Sanner.

200 millioner kroner kan bli til 321 lærerårsverk, 327 sykepleiere, vedlikehold av 3000 kilometer vei eller 2736 barnehageplasser, ifølge Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Difi har vurdert full effekt av de digitale postkassene til å være på over 400 millioner kroner.

Les også: Ber kollegene lete etter nye jobber

En av fem dobbelt så dyrt

Kommunalminister Jan Tore Sanner besøker i dag den pågående konferansen NOKIOS i Trondheim.

«Norsk konferanse for IKT i offentlig sektor i Trondheim» arrangeres for 10. år på rad etter at NTNU i 2007 tok initiativ til å samle brukere, utviklere, påvirkere, bestiller og ikke minst de som betaler for offentlig IKT til en årlig fagkonferanse.

I følge Rambølls årlige «IT i praksis» fra i fjor, ender ett av fem statlige IT-prosjekt opp dobbelt så dyre som budsjettert. Svært mange IT-prosjekter i staten gir ikke nok nytte og hele 90 prosent av offentlige virksomheter er ikke systematisk i sin tilnærming til IKT-effektivisering.

I år fulgte Rambøll opp med å konstatere at konstatere toppledere i større grad må evne å se verdien som IT kan skape og at langt flere bør benytte seg av gevinstrealisering.

Mer enn «kjekt å ha»

Sanner er på plass i Trondheim som koordinator, moderniseringsminister og, ikke minst, som representant for de som til slutt betaler for offentlige IKT-prosjekter.

Nå varsler han at han vil ha lagt større gevinstrealisering enn de 200 millionene han har flyttet på i statsbudsjettet for neste år – og lansere nå en serie krav og tiltak.

- IT kan ikke være en utgift på lik linje med andre budsjettposter. IT er en investering vi gjør for å få mer tilbake. Intensjonene er ofte de beste, men vi ser at staten alt for ofte ikke er flinke nok. Investering i offentlig IKT må gi reelle gevinster i form av effektivitet, kvalitet og ikke minst; konkrete besparelser, sier Sanner.

Les også: Sanner vil kutte brevposten

Stanset prosjekt

Sanner gjennomfører nå flere strakstiltak. Han har beordret ledere på kurs som skal sette de i stand til å styre It-prosjekter og bruke IT til å utvikle virksomheten. Kursene skal gjennomføres innen utgangen av neste år.

Sanner har også etablert et eget digitaliseringsråd, et ekspertråd som består av prosjektledere i stat og næringsliv, som gi råd til statlige IT-prosjekter.

- Dette er vi i gang med allerede, med resultater. Ett av prosjektene som var innom dette rådet valgte å starte på nytt etter møtet med ekspertrådet. Når prosjekter stoppes tidlig, slipper vi store kostandoverskridelser, påpeker Sanner.

Sanner krever også at alle statlige IKT-prosjekter fra nå av skal gjøre rede for en realistisk budsjettering av gevinster.

I år har regjeringen satt av om lag 100 millioner kroner til en medfinansieringsordning til 12 mindre statlige IKT-prosjekter som til sammen har dokumentet en samfunnsøkonomisk lønnsomhet på nærmere 5 milliarder kroner. Til neste år vil regjeringen styrke denne ordningen ytterligere.