Bøndene: Et godt utgangspunkt for å forhandle videre