Stakk fra politikontroll, men noen sekunder senere gikk det galt

foto