Eikrem-saken fører til diskusjon på neste styremøte

foto