- Nå er Tore O. Sandvik avhengig av stemmene til Rødt, et parti som kaller seg kommunistisk

foto