Barn kan ha vært utsatt for vold, overgrep, omsorgssvikt og rus. Men barnevernet henla sakene

foto