Etterlyser plan for bryggerekka i Kjøpmannsgata

foto