foto
De har testet rundt 36 000 personer ved teststasjonen for korona ved Leangen. Dette er noen av helsearbeidere som hadde vakt ved Leangen teststasjon 16. desember. Her er Caroline Stokvik etter vakt. Foto: Håvard Jensen Håvard Haugseth Jensen (foto)

De har bidratt til å teste rundt 36 000 personer i Trondheim