- Jeg synes det er hårreisende at folk i karantene oppsøker et kjøpesenter fullt av folk

foto