Det er fortatt høyst uavklart hvor Arbeiderpartiet vil ende i saken om Afghanistan-returer.

SVs hasteforslag om umiddelbart stans i alle returer til Afghanistan inntil deres opprinnelige forslag om stans av returer til Afghanistan i påvente av en større sikkerhetsgjennomgang blir først behandlet om en uke.

Les også: Ap-storbyene med sterkt press mot eget parti i asylsaken

I mellomtiden har en samlet opposisjon fått gehør for kravet om at innvandringsminister Sylvi Listhaug (Frp) og utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) stiller i Stortinget og gir sine vurderinger av den sikkerhetspolitiske situasjonen i Afghanistan og praksis for retur av asylsøkere til landet.

foto
PÅ TEPPET: Utenriksminister Ine Eriksen Søreide Foto: Ørn Borgen/NTB scanpix

Det var Høyres parlamentariske nestleder Nikolai Asrup som tirsdag kunne bekrefte at begge stiller i Stortinget onsdag formiddag.

Flertall for stans ikke gitt

Stortingets presidentskap har ryddet tid i timeplanen mellom den muntlige og den ordinære spørretimen. Det er også planlagt debatt umiddelbart etter redegjørelsene.

Les også: SV foreslår umiddelbar stans i Afghanistan-returer

Les også:  AUF: - Det er en skam at Ap ikke støtter forslaget

- Vi skulle gjerne sett at vårt hasteforslag om full stans ble behandlet og stemt over allerede denne uken. Det haster for en del av de unge asylsøkerne. Senest forrige mandag ble tre gutter satt på flyet ut, sier Svs stortingsrepresentant fra Sør-Trøndelag, Lars Haltbrekken.

Det pågår nå interne dragkamper i flere av partigruppene om man skal gi umiddelbare støtte til SV-forslaget om å instruere regjeringen til full stans i utsendelser til Afghanistan.

Arbeiderpartiet støtter at Stortinget raskt må ta stilling til returer av ungdommer til Afghanistan, men partiet vil først høre regjeringen redegjøre om sikkerhetssituasjonen.

Les også: Oslo Ap krever at «oktoberbarna» får sakene sine revurdert

Les også: Elevdemonstrasjon førte til stans-forslag i Stortinget

– Vi mener at det er nødvendig at vi hører statsrådene som sitter med ansvaret i regjeringen før vi tar stilling til realiteten i saken, sa Aps innvandringspolitiske talsperson Rigmor Aasrud tirsdag.

I Arbeiderpartiet er flere fylkeslag, lokallag og partiprofiler i gang med et realt grasrotopprør for å få partiet med på en umiddelbar stans.

- Problematisk forslag

SV fremmet tirsdag morgen et forslag om at Stortinget må hurtigbehandle et spørsmål om umiddelbar stans av returene inntil man har sett nærmere på sikkerheten i Afghanistan.

Saken gjelder de såkalte oktoberbarna. Dette er afghanske ungdommer som fikk midlertidig opphold i Norge fordi de var barn. Ifølge norske myndigheter fyller de 18 år i høst og kan dermed sendes til Kabul, selv om de ikke opprinnelig kommer fra den delen av landet.

Les også: - Kritikken fra lokallagene gjør inntrykk

SVs hasteforslag gjelder imidlertid ikke bare «oktoberbarna». I forslaget heter det at alle returer til Afghanista må stanses.

Det synes Senterpartiet er problematisk.

- Forslaget til SV går veldig langt. Det gjelder ikke bare mindreårige, men også voksne og frivillige returer. Vi vil drøfte dette etter redegjørelsene fra statsrådene onsdag, sier Sps parlamentariske leder Marit Arnstad.

«Politikk – ikke sikkerhet»

Utlendingsdirektoratet mener det er trygt å returnere afghanere som ikke har noen individuell grunn til å få beskyttelse i Norge. UDI har nylig gjennomgått sine vurderinger på nytt, etter at Landinfo i høst har levert fire rapporter om situasjonen i landet.

UDI-direktør Frode Forfang mener det ikke er vesentlig uenighet om sikkerhetssituasjonen Afghanistan, men om asylpolitikken i Norge.

Les også: - Asylbarn vurderes strengere enn voksne asylsøkere

«En viktig grunn til at debatten om returer til Afghanistan nå får så stor oppmerksomhet, er situasjonen for dem som kom hit som enslige mindreårige. Deres situasjon kobles av mange til spørsmålet om sikkerheten i Afghanistan», skriver Forfang i en kronikk i Aftenposten publisert tirsdag.

Forfang mener det er vel så mye politiske innstramminger som påvirker de unge asylsøkernes situasjon.

UDI-direktøren trekker særlig frem innføringen av tidsbegrenset oppholdstillatelse for de mellom 16 og 18 år, innført 2009, og fjerning av kravet om at internflukt ikke skulle være urimelig, innført i 2016, og som innebærer at man kan bli returnert til steder i hjemlandet der man ikke har nettverk eller tilknytning.

Nærmer seg minstekravene

Ifølge Forfang har norsk asylpraksis i flere år – særlig siden 2008/2009 og forsterket med innstramminger de siste par årene, lagt seg på en linje som nærmer seg minstekravene i de forpliktelsene Norge har påtatt seg internasjonalt gjennom Flyktningkonvensjonen og Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen.

«Norge er på riktig side av forpliktelsene, men med mindre marginer enn tilfellet var før», konkluderer Forfang.

Les også: Halvparten av asylbarn med midlertidig opphold har forsvunnet