foto
Bosatt nå: Eritreiske Michael (23) ble bosatt på Lademoen for tre uker siden. Han hadde sittet nær to år i mottak før han endelig kom i gang med livet sitt.

1. Får tildelt bolig

En person fra et asylmottaket eller en overføringsflyktning får beskjed om at han/hun skal bosettes i Trondheim. En rådgiver ved Kvalifiseringssenter for innvandrere (INN) ønsker velkommen og gir ut nøkkelen til et nytt hjem. En utfordring i dag er at det ikke finnes nok kommunale leiligheter. Kommunen leter derfor i økende grad i det private markedet.

foto
Veileder: Programrådgiver Anja Skog ved Kvalifiseringssenteret for innvandrere (INN) har merket at arbeidspresset øker når kommunen nå tar imot rekordmange. Her forklarer nyankomne Michael hvordan han skal komme seg til en tannlegetime.

2. Mottar praktisk hjelp

Den bosatte får hjelp fra INN til praktiske ting som registrering av barn for skole og barnehage, skattekort, bankkonto osv. Bosetting og annen praktisk hjelp skal ta ca. to måneder fra personen er kommet til Trondheim. Her spilles det på lag med offentlige etater og helsesektoren. Helsesjekk foretas av Flyktninghelsetjenesten. Tolk Midt-Norge, som oversetter til ca. 50 språk, bistår i prosessene.

foto
Innvandrernorsk: Ved Enhet for voksenopplæring (Evo) gis det blant annet kurs i norsk. Trondheim kommune har kuttet i midlene, og blant annet tillitsvalgt Trine Larsen (på bildet) er engstelig for om dette vil gå ut over elevene.

3. Begynner på introduksjonsprogram

Når det praktiske er i orden, har alle mellom 18 og 55 år rett og plikt til introduksjonsprogram i inntil to år. Da tjener man ca. 14 000 kr i måneden, og målet er arbeid eller utdannelse så fort som mulig. Ca. 420 personer deltar i programmet, men tallet kommer til å øke betraktelig nå. Enhet for voksenopplæring (Evo) spiller en stor rolle i språkopplæring. Her har det pågått økonomiske innstramminger og ansatte har sagt at de frykter at tilbudet blir dårligere.

foto
«Innsats» for integrering: Tefera Sebnat Amare fra Etiopia er innom «Innsats», hvor han møter Sidsel Tømmerås og Søren Nielsen.

4. Fokuserer på arbeid eller utdannelse

Programmet skal være individuelt tilpasset, og består blant annet av norskkurs, kurs i samfunnsfag, arbeidspraksis, jobbsøkingskurs etc. Nytt de siste årene er et sterkere fokus på aktivitet og arbeid også før språket er på plass, ifølge kommunen. Det er en utfordring å få tak i nok praksisplasser og treningsarenaer, men kommunen sier de opplever en positiv bølge nå som flyktningkrisen i Europa har fått så mye oppmerksomhet. Kommunen samarbeider også tett med ideelle organisasjoner som Røde Kors, blant annet med flyktningguiden.

5. Skal «stå på egne ben»

Når kvalifiseringsperioden er over, er kommunens mål at minst 55 prosent skal ut i ordinært arbeid eller utdannelse. Tall fra 2014 viser at 47 prosent klarte dette. Ca. 33 prosent gikk over på sosialhjelp eller tiltak i regi av Nav eller andre.

Kilder: Adresseavisen, Enhet for voksenopplæring, Kvalifiseringssenter for innvandrere, Tolk Midt-Norge