Fant ikke systemsvikt etter barnedødsfallet i Trøndelag

foto