Mener det bør settes av penger til veiene i Trondheim: - Rett og slett for dårlig

foto