Stort sprik mellom Tobb-sjefen og jurister om kommunen kan ombestemme seg på Overvik

foto