- Jeg har ikke kjempet mot kreften i to år, for å dø av korona

foto