- Vi som har sett de koronasyke pasientene, skjønner hvor veldig alvorlig denne sykdommen er

foto