Reagerer på skjenkestopp og stans for ubemannede treningssentre

foto