Akuttpasienter ved St. Olav kan bli overvåket av sensor i taket

foto