- Vi er helt tydelig på at dette skal vi anmelde. Jeg er veldig lei meg

foto