Han er 45 år, far til en elleveåring og har nettopp fått fast jobb

foto