Jon har utviklet en ny metode for å måle hvor godt elevene kan svømme

foto