- Vi er bekymret for om det kan være snakk om en superspreder