Kontrollerte tolv kjøretøy - ni fikk ikke lov til å kjøre videre