Så mange har fått hjelp av Røde Kors hittil i påska

foto