Det nærmer seg en politisk beslutning for NTNUs store campusplan.

I november leverer NTNU utredningen som danner grunnlag for regjeringens og Stortingets beslutning. Solberg-regjeringen har vært klar på at campus i Trondheim skal samles, og at universitetssenteret på Dragvoll skal fraflyttes. Men det er ikke klart hvor mye som skal inngå i campuspakken. NTNUs egne planer er beregnet til 8–10 milliarder. En tynnere pakkeløsning kan bli over tre milliarder billigere.

KAM eller ikke

I praksis handler det om KAM-senteret ved Gløshaugen og nye utstillingslokaler for Vitenskapsmuseet på Kalvskinnet. KAM er senteret der NTNU ønsker å samle fagene kunst, arkitektur og musikk. Rektor Gunnar Bovim er ikke trygg på at regjeringen vil gå for den maksimale løsningen.

- Vi er usikker på om bygging av KAM og nye utstillingslokaler for Vitenskapsmuseet inngår i pakken. NTNU mener de er svært viktige elementer og jobber hardt for at de blir med. Lokale stortingspolitikere har gått inn for planene som inkluderer KAM og Vitenskapsmuseet, sier Bovim.

Konsulentene ville ha «spareløsning»

I dag er arkitektur lokalisert på Gløshaugen, kunstfagene er i Innherredsveien og musikk er på Dragvoll og på flere steder i Midtbyen. I første runde av kvalitetssikring for prosjektet (KS1), anbefalte konsulentene Metier og Møreforsking AS at Dragvoll-fagene flytte til Gløshaugen-området, men frarådet bygging av KAM og oppgradering av Vitenskapsmuseet med nye utstillingslokaler. Uten KAM og Vitenskapsmuseet ville prosjektet bli omkring tre milliarder billigere, sa Metier/Møreforsking.

- Hvorfor mener NTNU at KAM og opprustningen av Vitenskapsmuseet må komme med i pakken?

- De toneangivende universitetene i verden setter sammen nye tverrfaglige kombinasjoner for grensesprengende kunnskapsutvikling. Vi må tenke i de samme baner. KAM etablerer et spenningsfelt mellom kunst, humaniora og teknologi og vil ligge tilgjengelig for samarbeid med andre fagmiljøer innenfor en samlet campus. Senteret vil bli en av NTNUs tverrfaglige smeltedigler.

Samtidig vil KAM være viktig for vårt ønske om å åpne universitetet mot byen og bidra til en positiv byutvikling. KAM og Vitenskapsmuseet er sentralt for vårt samfunnsoppdrag som formidlere. Vi må uansett bygge nye lokaler for musikk fra Dragvoll, og en samling i KAM vil frigjøre arealer på Gløshaugen som andre vil ta i bruk.

- Investeringer omkring 10 milliarder er mye, særlig når Trondheim i tillegg kjemper for å få en milliardutbygging av Ocean Space Centre?

- Ja, men da må man huske at begge disse er nasjonale prosjekter. Det har lenge stått stille i Trondheim, mens det er investert stort andre steder. Det planlagte bygget for livsvitenskap i Oslo koster alene over syv milliarder, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet er bygd ut for nesten like mye og det har vært store prosjekter i Tromsø og Bergen. Nå er det Trondheims tur med to prosjekter som er viktige for nasjonen. Det er verdt å merke seg at campusplanene for NTNU i to instanser er funnet samfunnsøkonomisk lønnsomt.

Få dager før valgdagen presenterte Arbeiderpartiets nestleder Trond Giske en fet smørbrødliste til Trondheim. Det ble lovt 10 milliarder til campus, full gass for Ocean Space Centre og nytt senter for psykisk helse. Helt sikkert skjønn musikk i ørene til NTNU og Sintef.

- Med slike løfter fra Ap, ble valgresultatet en nedtur for NTNU?

- Et demokratisk valg er alltid noe NTNU vil feire. Vi oppfatter at det er tverrpolitisk enighet om helheten i campusutviklingen. Et sånt prosjekt er vanskelig sak uansett hvilken regjering vi har. NTNU opplever at campusprosjektet har vært høyt på prioriteringslisten til Solberg-regjeringen.

Tror på samlet utbygging

For NTNU har det vært avgjørende å få et politisk vedtak om en samlet utbygging, slik at NTNU slipper å stå i en endeløs kø for hvert bygg som skal reises. St. Olavs hospital ble bygd ut etter et samlet vedtak. Dette tror rektor er sikret.

- Vi har store forventninger til at blir et vedtak om en samlet utbygging. Vi har også god støtte fra departementet på hvor utbyggingen skal skje, sier rektor Gunnar Bovim.

Inntekter også

Sammenlignet med andre store prosjekter i universitetsverden er campus skiller NTNU seg ut med en stor inntektsside som kan pynte mye på regnskapet. I tillegg til universitetssenteret på Dragvoll eier staten store landarealer som er aktuelle for boligutbygging. Inntektssiden er tidligere beregnet til over tre milliarder kroner.

foto
Hvor dypt vil Erna Solberg grave i lommene for campus i Trondheim? På bildet møter hun NTNU-studenter på Enova-konferansen. Foto: Geir Anders Rybakken Ørslien
foto
Koht arkitekter vant arkitektkonkurrransen om ny campus ved NTNU. Anders Bjørneseth, Jonas Kverneland, Kenneth Lønning og Christopher Wilkens i Koht arkitekter står like ved Døves kirke i Klæbuveien. Foto: Håvard Haugseth Jensen, HÃ¥vard Haugseth Jensen