N/S ved det ene bordet meldte seg opp i den fine lilleslemmen 6 hjerter mens de stoppet i utgang ved det andre bordet. Vest spilte ut ruter dame til syds ess.

Det er lett å se at om sparfargen sitter 3-2 kan fargen godspilles med en stjeling (eventuelt med esset), og det blir enkelt tretten stikk. Spillefører startet med K-D i hjerter. Da viste det seg at vest hadde fire trumf, og sparfargen måtte godspilles før uttrumfing.

Fortsettelsen var spar til kongen, spar knekt som øst dekket med damen, og syd spilte esset. Men da trumfet vest, og hele sitsen var slik:

Idet vest kunne trumfe den andre sparhonnøren spilte han tilbake sin siste trumf. Spillefører var sjanseløs. Med kun en trumf igjen hos nord gikk det ikke å godspille sparfargen lenger. Løsningen er å gi opp overstikket som kunne vært vunnet hvis spar hadde vært fordelt 3-2. Etter to runder trumf hvor trumfsitsen oppdages spilles spar til kongen, så spar knekt. Øst dekker, og da skal syd legge liten – øst får det stikket!

Nå kan ingen hindre syd å ta en sparstjeling med esset senere (tredje runde spar), så ta ut vests to siste trumf. Spar ess tar så ut østs siste spar, og syds spar står – tolv stikk. Det er vel ikke så ofte man må gi bort stikk i en slik sidefarge i hjerterkontrakt?

Bridgeinteressert? Her finner du flere spill.