- Med midlertidighet får man mennesker som kan være traumatisert og som har store utfordringer

foto