Ishmael Delmote (populært kalt Ish) er opprinnelig fra New Zealand, men har bodd noen år i Australia før han forlyttet seg over dammen til USA. Der forsøker han i disse dager å kvalifisere seg for årets bridge-OL (World Games). Laget hans (Fleicher) pfikk imidlertid en voldsom utfordring i kvartfinalen der motstander var Nickell, av mange ansett som det beste laget i USA, og et av verdens sterkeste lag. Kampen var jevn lenge, men Fleicher tok kommandoen mot slutten og vant ganske klart.

Her var Ish i 4 spar etter at vest hadde vært inne med en kløvermelding. Hjerter 10 kom ut til kongen. Med åpne kort er det lett å se at det kan spilles liten spar til tieren for å unngå to spartapere når det sitter 5-1. Men det kan føre til en dum bet med 3-3 eller 4-2 sits i trumf, om det blir en ruter- eller hjerterstjeling. Så det er naturlig å ta ess-konge i spar. Da ble det oppdaget at øst tilsynelatende har krav på to trumfstikk. Men det fantes råd; Ish stoppet uttrumfingen og sørget for å redusere seg i trumf med stjelinger. Forutsetningen var at øst hadde tre ruter så han fulgte på spilleførers to ruterstikk. Sluttposisjonen:

Ø/V hadde fått kun ett stikk i hver av fargene ruter og kløver. Nå spilte Ish ruter. Øst kunne trumfe, men han måtte så avslutte fra kn-9 i trumf til syds D-9 saks – ti stikk.

Her kan du lese mer om bridge