Samene står på sitt - nå skal statsråden reise til Fosen