Tallene kommer fra en undersøkelse utført av Ipsos for Kirkens Bymisjon. 170.000 nordmenn, 4 prosent, svarte at de gruer seg mye eller noe til julen.

– For de fleste er julehøytiden noe man ser fram til og gleder seg til. Men vi ser altså, i undersøkelsen og i vårt daglige arbeid, at en del gruer seg og at julen kan oppleves som en ekstra belastning for dem som opplever å stå utenfor, sier generalsekretær i Kirkens Bymisjon, Adelheid Firing Hvambsal.

De som gruer seg til jul, er også spurt om hva de gruer seg til. Nesten en tredel svarer stress eller tidspress. Andre årsaker er vanskelige familieforhold (15 prosent), økonomi (12 prosent) og ensomhet (15 prosent).

– Norge er et samfunn hvor de sosiale forskjellene øker. Dette kan bli spesielt synlig i julen hvor det er store forventninger til fellesskap, fest og ekstra forbruk. Da kjennes utenforskapet ekstra sterkt, selv om det er der gjennom hele året, påpeker Hvambsal.

Undersøkelsen er gjennomført med et representativt utvalg av nordmenn over 15 år.