Veivesenet kutter 1650 ansatte – internkostnader skal ned 1,7 mrd.

foto