Stort snøfall gir vanskelige kjøreforhold i Trøndelag