Ingrid (56) har vært midlertidig ansatt i 13 år - nå kan hun bli oppsagt. - Jeg føler at jeg blir stakkarsliggjort