- Det finnes intet grunnlag for avskjedigelsen, ikke i nærheten heller

foto