Kontrollutvalget skal undersøke kommunens behandling av Hangaren

foto