Kan bli innført skjerpede tiltak i Trondheim fra 2. juledag

foto