– Vil føre til nedbygging av ambulansetilbudet, og gjøre det mer utrygt for folk

foto