- Et svik mot pasientene. Alle i Midt-Norge vil rammes av dette

foto