Trønderfirma tok grep for å få bukt med tyveri. Tirsdag fikk de belønning for investeringen

foto