Planlegger en av Norges største flyttinger av matjord på Overvik

foto